קבלה ורישום

הקבלה ללימודים מתבצעת באמצעות תהליך מיון המורכב משני שלבים: מבחן כניסה וראיון בעל פה (דרך זום). האבחון לא כרוך בתשלום.

 • כל הקורסים בשנת הלימודים תשפ"ב יתקיימו אונליין. במידה ויפתחו קבוצות פרונטליות בנוסף, נודיע על כך. 
 • שנת הלימודית תשפ"ב תתחיל באמצע ספטמבר 2021 ותסתיים בסוף מאי 2021. תאריך השיעור הראשון בכל קבוצה יוכרז באופן פרטני.
 • לא יתקיימו לימודים במועדי ישראל ובחלק מחופשים הבית ספריים
 • מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב נקבעה סופית ופורסמה באתר
 • ביצוע תהליך המיון אינו כרוך בתשלום ולא מחייב ברישום לקורס
 • מבחן כניסה ראשוני נועד לבחון רמת ההבנה של החומר הבית ספרי אצל התלמיד ואת יכולתו להתמודד עם שאלות פחות סטנדרטיות
 • בכיתות א החומר של המבחן מתקדם יותר מזה של התכנית הבית ספרית לגיל זה, בשאר הכיתות הוא די תואם לתכנית הלימודים
 • המטרה של ראיון בעל פה לקבוע את הרמה המדויקת של התלמיד ולשייך לו את הקבוצה המתאימה ביותר
 • ההחלטה הסופים לגבי קבלה ללימודים מתבצעך אך ורק אחרי השלמה של שני השלבי המיון
 • במבחן, יש לרשום את התשובות הסופיות בלבד
 • כל תלמיד יבצע את המבחן עצמאית תוך מספר ימים וישלח את הפתרונות הכתובים לבדיקה
 • על התלמיד להחזיר את העבודה עד התאריך שנקבע לו, אחרת העבודה תיפסל 
 • לא צפוי מהנבחנים שיפתרו את כל השאלות במבחן. סף המעבר משמעותית נמוך מ-100%. אבל, כמובן, צריך לשאוף לפתור כמה שיותר
 • התשלום יתבצע כל חודש בחודשו, עד ה-10 לחודש
 • לא יגבה תשלום בגין הלימודים בספטמבר 2021
 • התשלום החודשי יהיה זהה בכל החודשים (כולל החודשים בהם יש חגים)
 • העלות החודשית בכל הקורסים נקבעת על סמך מספר שעות שבועיות. העלות החודשית של קורס בהיקף שעה שבועית אחת עומדת על 200 ש"ח.
 • במידה והתלמיד נרשם למספר קבוצות במסגרת אותה התוכנית, הוא מקבל 50% הנחה על כל הקבוצה חוץ מקבוצה אחת (היקרה ביותר)
 • תלמיד רשאי להפסיק השתתפותו בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתו
 • "המתמטיקאי הצעיר" רשאים להפסיק את השתתפותו של התלמיד בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתם
 • תלמיד שהשתתפותו בתכנית הופסקה, לא יחוייב בתשלום על החודשים הנותרים עד סוף שנת הלימודים. עם כן, לא יינתן החזר על החודש בו בוצע הביטול. 
 • במהלך שנת הלימודים יתקיימו מספר מבחנים. על התלמיד לבצע ולהגיש את כל המבחנים
 • על התלמיד להשתדל לפתור את השאלות שנותנים כשיעורי בית
 • על התלמיד לשמור על התנהגות ראוייה בשיעורים ולציית להוראות המרצה
 • אין להרבות בחיסורים. תלמיד שלא השתתף בשיעור, ישלים את החומר מההקלטה ויפנה למרצה במידה ונשארו דברים לא ברורים
 • על הורי התלמיד לספק לו את כל החומרים והאמצעים הנדרשים ללימודים: גם בזמן השתתפות בשיעור, וגם בזמן שהוא בין השיעורים (אמצעים טכנולוגיים הנדרשים להשתתפות בשיעור, כל כלי כתיבה הנדרשים, גישה להקלטות ולחומרים נוספים שהמרצה שולח, וכו')
 • ראו נהלי התוכנית המתמטיקאי הצעיר

תלמידים שלא יעמדו בחובות לימודיות או משמעתיות, עלוליום להיות מורחקים מהתכנית.

כמו כן, ניתן ליצור קשר במייל maria@israelmath.com או בטלפון\ווטסאפ 054-9212904.