קבלה ורישום

הקבלה ללימודים מתבצעת באמצעות תהליך מיון המורכב משני שלבים: מבחן כניסה וראיון בעל פה דרך זום. כעת האבחון לא כרוך בתשלום, זה צפוי להשתנות בהמשך (זה יוכרז במפורש).

 • כל הקורסים בשנת הלימודים תשפ"ג יתקיימו אונליין. במידה ויפתחו קבוצות פרונטליות בנוסף, נודיע על כך. 
 • מקצה ספטמבר של שנת הלימודית תשפ"ג תתחיל ב-11.09.22 ותסתיים בסוף יוני 2022. שימו לב – התוכנית האולימפית לומדים כל 12 חודשים (כולל קיץ).
 • לא יתקיימו לימודים במועדי ישראל ובחלק מחופשים הבית ספריים
 • מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג  מפורסמת באתר. קבוצות נוספות יתווספו למערכת השעות בהמשך
 • תהליך המיון לתוכנית המתמטיקאי הצעיר מורכב משני שלבים: מבחן ראשוני בכתב ששולחים במייל (רושמים רק תשובות מספריות ולא פתרונות מלאים) וראיון בעל פה, במהלכו פותרים שאלות מתמטיות נוספות
 • מבחן כניסה ראשוני נועד לבחון רמת ההבנה של החומר הבית ספרי אצל התלמיד ואת יכולתו להתמודד עם שאלות פחות סטנדרטיות
 • בכיתות א החומר של המבחן מתקדם יותר מזה של התכנית הבית ספרית לגיל זה, בשאר הכיתות הוא די תואם לתכנית הלימודים
 • המטרה של ראיון בעל פה לקבוע את הרמה המדויקת של התלמיד ולשבץ אותו לרמה המתאימה ביותר של התוכנית
 • ההחלטה הסופית לגבי קבלה ללימודים מתבצעת אך ורק אחרי השלמה של שני השלבי המיון
 • כל תלמיד יבצע את המבחן עצמאית תוך מספר ימים וישלח את הפתרונות הכתובים לבדיקה
 • על התלמיד להחזיר את העבודה עד התאריך שנקבע לו, אחרת העבודה תיפסל 
 • לא צפוי מהנבחנים שיפתרו את כל השאלות במבחן. סף המעבר משמעותית נמוך מ-100%. אבל, כמובן, צריך לשאוף לפתור כמה שיותר
 • התשלום יתבצע כל חודש בחודשו, עד ה-10 לחודש
 • התשלום החודשי יהיה זהה בכל החודשים (כולל החודשים בהם יש חגים)
 • העלות החודשית בכל הקורסים של תוכנית המתמטיקאי הצעיר נקבעת על סמך מספר שעות שבועיות. העלות החודשית של קורס בהיקף שעה שבועית אחת בשנת הלימודים תשפ"ד תעלה על 320 ש"ח, עלויות של קורסים גדולים יותר תהיה גבוהה יותר. 
 • כעת ההשתתפות העצמית בתוכנית האולימפית עומדת על 300 ש"ח לחודש, ובתוכנית הקדם אקדמית – 400 ש"ח לחודש (לימודים בתוכניות אלה מסובסדים באופן חלקי לכל תלמיד על ידי הארגון שלנו). ייתכנו שינויים בקרוב.
 • במידה והתלמיד נרשם למספר קבוצות במסגרת אותה התוכנית, הוא מקבל 50% הנחה על כל הקבוצה חוץ מקבוצה אחת (היקרה ביותר)
 • תלמיד רשאי להפסיק השתתפותו בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתו
 • "המתמטיקאי הצעיר" רשאים להפסיק את השתתפותו של התלמיד בתכנית בכל עת לפי שיקול דעתם
 • תלמיד שהשתתפותו בתכנית הופסקה, לא יחוייב בתשלום על החודשים הנותרים עד סוף שנת הלימודים. עם כן, לא יינתן החזר על החודש בו בוצע הביטול. 
 • במהלך שנת הלימודים יתקיימו מספר מבחנים. על התלמיד לבצע ולהגיש את כל המבחנים
 • על התלמיד להשתדל לפתור את השאלות שנותנים כשיעורי בית
 • על התלמיד לשמור על התנהגות ראוייה בשיעורים ולציית להוראות המרצה
 • אין להרבות בחיסורים. תלמיד שלא השתתף בשיעור, ישלים את החומר מההקלטה ויפנה למרצה במידה ונשארו דברים לא ברורים
 • על הורי התלמיד לספק לו את כל החומרים והאמצעים הנדרשים ללימודים: גם בזמן השתתפות בשיעור, וגם בזמן שהוא בין השיעורים (אמצעים טכנולוגיים הנדרשים להשתתפות בשיעור, כל כלי כתיבה הנדרשים, גישה להקלטות ולחומרים נוספים שהמרצה שולח, וכו')
 • ראו נהלי התוכנית המתמטיקאי הצעיר

תלמידים שלא יעמדו בחובות לימודיות או משמעתיות, עלוליום להיות מורחקים מהתכנית.

כמו כן, ניתן ליצור קשר במייל info@israelmath.com או בטלפון\ווטסאפ 058-7896277.