fbpx

מה לומדים

בחוגים אנחנו רוב הזמן פותרים שאלות מתמטיות.

יש חמישה קטעים של שרשרת שנקראה, שלוש חוליות בכל קטע. משה רוצה לתקן את השרשרת. מה הוא המספר הקטן ביותר של חוליות, שהוא צריך לפתוח ולסגור בחזרה, כדי לחבר את כל הקטעים?

אם גילי תקנה סוכריה אחת, יישאר לה שקל. וכדי לקנות שתי סוכריות, חסרים לה 3 שקלים. כמה עולה סוכריה?

כשחשוך בחוץ ואין אוטובוסים, יוסי ודני תמיד מסתובבים יחד. כרגע אין אוטובוסים, ויוסי הולך לבד לפארק. האם נכון שזה אור יום עכשיו?

הוכיחו כי מבין 5 מספרים שלמים תמיד ניתן למצוא שניים, שהפרש שלהם מתחלק ב-4

 צורות טטרומינו אלה צורות שמורכבות מ-4 משבצות כל אחת. יש סך הכל 5 צורות טטרומינו עד כדי סימטריות. האם תוכלו להרכיב מחמש הצורות האלה מלבן כלשהו

פתרון וניתוח של השאלות מלווה בהסברים קצרים של המרצה. בדרך כלל אין הרצאות ארוכות, כי לדעתנו בגיל זה הלמידה היעילה ביותר היא דרך העשייה.

תכנית הלימודים מכילה 4 רמות קושי עיקריות, שיש להם קורצליה עם גיל:

  • הכרות בסיסית עם חשבון, לוגיקה, תורת הקבוצות וגיאומטריה, והקניית הרגלי עבודה בסיסיים
  • חשיבה מתמטית נכונה (הוכחות וכו') , שיטות לפתרון בעיות
  • הרחבה והעמקה לנלמד בשנה הקודמת, שיטות נוספות לפתרון בעיות, הקניית הרגלי עבודה עצמאית
  • לימוד מתמטיקה ברמה של אולימפיאדות ארצית לחטיבת ביניים

הנושאים עליהם נעבוד בשלבים שונים: חידות הגיון, לוגיקה, תורת הקבוצות, קומבינטוריקה, גיאומטריה, המחשות גיאומטריות, ציור גיאומטרי וסרטוט, מבוא לאלגברה, תורת המספרים, אינדוקציה, אינווריאנטים, הרגלי חשיבה, הוכחות, חשבון שאריות, אלגוריתמים ומידע, ועוד..

Close Menu