fbpx

חוגי המתמטיקאי הצעיר נועדו לתלמידי כיתות א' -ז' שאוהבים מתמטיקה ומחפשים אתגר מעבר לנלמד בבית הספר. החוגים משמשים מסגרת הכנה גם  לאולימפיאדות מתמטיות ארציות.

העלות החודשית בקבוצות שונות עומדת על 200-400 ש"ח. אפשר להירשם לשיעורי ניסיון ללא עלות וללא התחייבות. לאחר שיעור הניסיון ישובץ התלמיד לקבוצה המתאימה לרמתו. בחלק מהקבוצות המועמד יצטרך לבצע מבחן כניסה.

כאן מערכת שעות לשנת הלימודים תש"פ.  החוגים מחולקים על פי גילים ורמות. כעת כל חוגי המתמטיקאי הצעיר פועלים אונליין.

סינון לפי כיתה
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

 מציאת החוג המתאים במערכת החוגים - ניתן לסנן את החוגים בתוך המערכת לפי כיתה. לפרטים על כל חוג, לחצו על המשבצת המתאימה בטבלה.

Close Menu