fbpx

האולימפיאדה הארצית במתמטיקה לכיתות ג' - ט' שנת תשפ"ב

האולימפיאדה נועדה לתלמידי כיתות ג’ – ט’: בנים ובנות. האולימפיאדה מתקיימת ב-3 שלבים: שני שלבי סינון אונליין ושלב הגמר. ההשתתפות פתוחה לכל הילדים בגילאים המתאימים ואינה כרוכה בתשלום באף שלב. האולימפיאדה מתקיימת בשיתוף עם מכון ויצמן למדע.

  • שלב א של האולימפיאדה התקיים אונליין בתאריכים 19.09.21 – 14.10.21 והשתתפו בו כ-1500 תלמידים
  • שלב ב' של האולימפיאדה התקיים אונליין ב-16.11.21 והשתתפו בו כ-600 תלמידים
  • שלב הגמר של האולימפיאדה יתקיים ב-2.01.2021 באוניברסיטאות ברחבי הארץ (עדיין ייתכנו שינויים במצב האפידמולוגי).
  • זוכי האולימפיאדה יוזמנו ליום מתמטיקה מרוכז במכון ויצמן למדע ובסיומו טקס הענקת תעודות חגיגי. התאריך של הטקס יוכרז בהמשך. ייתכו שינויים בהתאם למצב האפידמולוגי.

שלב הגמר יתקיים ב-2.01.2022, באוניברסיטאות ברחבי הארץ

  • ההודעות על מעבר לשלב הגמר נשלחו לכל משתתפי שלב ב' ב-24.11.21.
  • שלב הגמר יתקיים ב-2.01.2022. הוא צפוי להתקיים באוניברסיטאות ברחבי הארץ, אבל ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.
  • תלמידים שלא עברו שלב ב' או לא השתתפו בשלב ב', רשאים להגיש בקשה חריגה להשתתפות בשלב בשלב הגמר. שימו לב – הבקשות לא מאושרות באופן אוטומטי, כל מקרה כזה נדון באופן אינדיווידואלי. חשוב לנמק את הבקשה. גורמים שיכולים לעלות את הסיכוי לכך שהבקשה תתקבל: זכיות באולימפיאדות מתמטיות בעבר, המלצה ממורה בחוג מתמטיקה, המלצה מרכזת מתמטיקה בבית ספר (מספר המתחרים שיכולים לקבל המלצה מאותו בית הספר \ אותו חוג לא יעלה על 5). המועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 9.12.12. התשובות לבקשות ישלחו ב-12.12.21 באופן מרוכז.
  • תלמידי כיתות יסוד המעוניינים להשתתף בנוסף בשלב הגמר של חטיבת ביניים, יגישו בקשה מיוחדת. גם כאן, הבקשות לא בהכרח יאושרו לכולם, כל בקשה תיבחן באופן אינדיווידואלי, ייתכנו גם בירורים נוספים. המועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 9.12.12. התשובות לבקשות ישלחו ב-12.12.21 באופן מרוכז.

שאלוני האולימפיאדה ופתרונותיהם

מידע כללי

Close Menu