האולימפיאדה הארצית במתמטיקה לכיתות ג' - ט' שנת תשפ"ב

האולימפיאדה נועדה לתלמידי כיתות ג’ – ט’: בנים ובנות. האולימפיאדה מתקיימת ב-3 שלבים: שני שלבי סינון אונליין ושלב הגמר. ההשתתפות פתוחה לכל הילדים בגילאים המתאימים ואינה כרוכה בתשלום באף שלב. האולימפיאדה מתקיימת בשיתוף עם מכון ויצמן למדע.

  • שלב א של האולימפיאדה התקיים אונליין בתאריכים 19.09.21 – 14.10.21 והשתתפו בו כ-1500 תלמידים
  • שלב ב' של האולימפיאדה התקיים אונליין ב-16.11.21 והשתתפו בו כ-600 תלמידים
  • שלב הגמר של האולימפיאדה התקיים ב-13.05.22 באוניברסיטאות ברחבי הארץ ובשני מוקדים נוספים בארצות הברית. השתתפו בשלב הגמר כ-300 תלמידים.
  • הניקוד לשלב הגמר ישלח לכל מתחרה ביולי (ייתכן שמוקדם יותר). רשימת הזוכים תפורסם לאחר מכן.
  • זוכי האולימפיאדה יוזמנו ליום מתמטיקה מרוכז במכון ויצמן למדע ובסיומו טקס הענקת תעודות חגיגי

שאלוני האולימפיאדה ופתרונותיהם

מידע כללי