fbpx

האולימפיאדה הארצית במתמטיקה לכיתות ג' - ט' שנת תשפ"ב

האולימפיאדה נועדה לתלמידי כיתות ג’ – ט’: בנים ובנות. האולימפיאדה מתקיימת ב-3 שלבים: שני שלבי סינון אונליין ושלב הגמר. ההשתתפות פתוחה לכל הילדים בגילאים המתאימים ואינה כרוכה בתשלום באף שלב. האולימפיאדה מתקיימת בשיתוף עם מכון ויצמן למדע.

שלב א של האולימפיאדה הסתיים!

  • שאלונים ופתרונות של שלב א' יפורסמו בהמשך
  • התלמידים שיעברו את שלב א', יקבלו הזמנות לשלב ב עד 20.10, במייל. 
  • שלב ב' יתקיים ב-16.11.21 בשעה 17:00 וימשך 120 דקות
  • שלב הגמר יתקיים ב-2.01.2022. הוא צפוי להתקיים באוניברסיטאות ברחבי הארץ, אבל ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

מידע כללי

  • שאלות ותשובות בנושא האולימפיאדה
  • חומרי הכנה לאולימפיאדה, הכוללים שאלונים מהשנים הקודמות וחומרים נוספים
  • פרטי הקשר: olymp@israelmath.com, 054-9212904.
Close Menu