מערכת שעות תשפ"ב

כל הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב מתקיימים אונליין. הימים והשעות של חלק מקורסי מקצה מרץ עדיין לא סופיים ויופיע בטבלה בהמשך.

סינון לפי תוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר
התוכנית האולימפית במתמטיקה
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
יום שישי
יום שישי
הכיתה המתמטית - ד

התחרות הקבוצתית השבועית - הליגה המתקדמת
13:00 - 15:00

קבוצת תרגול בפורמט מהנה בעל רכיב חברתי התשלום החודשי: 300 ש"ח

התחרות הקבוצתית השבועית - הליגה האולימפית
13:00 - 16:00

קבוצת תרגול בפורמט מהנה בעל רכיב חברתי התשלום החודשי: 300 ש"ח

יום חמישי
יום חמישי
הכיתה המתמטית - ג

תרגול דרור א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס צופית ג
התוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר

תרגול נשר א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דרור ד
התוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר

קורס עורב ב

קורס נשר ג

יום רביעי
יום רביעי
הכיתה המתמטית - ד

תרגול דוכיפת א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דרור ג
התוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר

התוכנית הקדם אקדמית
17:00 - 20:00
התוכנית
אולימפית

תרגול עורב
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

תרגול ינשוף
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דרור ב
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס נשר ב

קורס יען
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

יום שלישי
יום שלישי
קורס צופית ב

קורס דוכיפת ד

דן
17:00 - 19:30

קורס דוכיפת ב
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דוכיפת ג

התחרות הקבוצתית השבועית - ליגת המתחילים
18:00 - 19:30

קבוצת תרגול בפורמט מהנה בעל רכיב חברתי התשלום החודשי: 300 ש"ח

יום שני
יום שני
הכיתה המתמטית - ג

קורס דרור א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס צופית ג
התוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר

קורס נשר א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דרור ד
התוכנית
תוכנית המתמטיקאי הצעיר

קורס ינשוף
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס נשר ג

יום ראשון
יום ראשון
קורס צופית א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס דוכיפת ד

קורס דוכיפת א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

שניר
18:00 - 20:00
התוכנית
אולימפית

חרמון
18:00 - 20:00

קורס עורב א
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר

קורס יען
התוכנית
המתמטיקאי הצעיר