fbpx

מערכת שעות תשפ"ב

כאן קורסי תוכנית המתמטיקאי הצעיר והתוכנית האולימפית לשנת הלימודים תשפ"ב. קורסי שאר התוכניות יתווספו בהמשך.

לאור המצב האפידמולוגי הלא יציב, בשלב זה אנחנו מפרסמים רק קורסי אונליין. להערכתנו, הסיכויים לפתיחה של לימודים פרונטליים בשנת הלימודים תשפ"ב עדיין נמוכים מאוד, לכן לא מומלץ לחכות עד הפתיחה של קורסים פרונטליים. בשלב זה, לא מתוכננות שום קבוצות פרונטליות לספטמבר.

סינון לפי כיתה
תוכנית המתמטיקאי הצעיר
Close Menu