תקנון תכנית המתמטיקאי הצעיר - תשפ"א

 • השיבוץ של התלמיד לקורס\ים יתבצע בהתאם לביצועים שלו במבחן כניסה \ מבחן מעבר
 • מקצה קורסים של שנ"ל תשפ"א יתחיל בשבוע השני או השלישי של ספטמבר 2020 ויסתיים בסוף יוני 2021 
 • על כל תלמיד לבוא לשיעור מוכן ובזמן, עם כל הציוד הנדרש ועם שיעורי בית מוכנים. אם מדובר בשיעורים וירטואליים, באחריותו של התלמיד\הוריו לדאוג לתקינות של המערכת בצד של התלמיד
 • על התלמידים להתנהג באופן ראוי בשיעורים ולציית לכל ההוראות של המרצה. רמת הקושי בקורסים שלנו גבוהה, זה דורש מהתלמידים ריכוז רב, לכן יש גם צורך במשמעת גבוהה מהרגיל
 • ברוב הקורסים, במהלך שנת הלימודים יתקיימו מספר מבחנים. על התלמידים לבצע את המבחנים בזמן ובהתאם להנחיות המרצה
 • הורים רשאים להיות נוכחים בשיעורים, אך אסור להם להתערב במהלך השיעור בכל אופן שהוא
 • ההתשלום עבור השתתפות בתכנית יתבצע במתכונת חודשית עד ה-10 לחודש של אותו החודש
 • במקצה זה לא יגבה תשלום עבור השתתפות בקורסים בספטמבר 2020.
 • "המתמטיקאי הצעיר" רשאים להפסיק את הלימודים של התלמיד בתכנית בכל עת עקב שיעורי ההתקדמות הנמוכים או עקב בעיות התנהגות
 • "המתמטיקאי הצעיר" שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את לימודיו של התלמיד בקורס בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם, עקב אי עמידה של התלמיד בדרישות לימודיות או משמעתיות, או מסביבות חריגות אחרות.
 • תלמיד שהשתתפותו בקורס בוטלה, לא יחויב בתשלומים על החודשים הבאים. יחד עם זאת, לא יינתן החזר כספי על אותו החודש בו הוא פרש מהקורס.
 • חל איסור מוחלט על פרסום, מכירה , הפצה, הדפסה, או שכפול לשם הפצה או לשם מכירה של חומר הרצאות או תרגילים המבוססים על הרצאות ותרגילים שנלמדו בקורסים, בנוסח מלא או מקוצר, אשר יש בהן משום הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.