fbpx

תקנון החוגים

  • השיבוץ של התלמיד לחוג יתבצע בהתאם לגיל ורמה שלו
  • על כל תלמיד לבוא מוכן לשיעור, עם כל הציוד הנדרש ועם שיעורי בית מוכנים (במידה וניתנו)
  • על התלמידים להתנהג באופן הולם בשיעורים ולציית לכל ההוראות של המרצה
  • הורים רשאים להיות נוכחים בשיעורים, אך אסור להם להפריע למהלך השיעור בכל אופן שהוא
  • התשלום על כל חודש יתבצע עד ה-10 באותו החודש
  • אנחנו מבקשים מאוד לא לשלם על החוג כמה חודשים מראש. זה יקשה עלינו במקרה של ביטול
  • מועדון "המתמטיקאי הצעיר" רשאים להפסיק את הלימודים של התלמיד בחוג בכל רגע עקב שיעורי ההתקדמות הנמוכים או עקב בעיות התנהגות. במקרים חריגים תלמידים יכולים להירחק מהמועדון לצמיתות
  • התלמיד רשאי להפסיק את הלימודים בחוג בכל רגע לפי שיקול דעתו
  • אם הלימודים של התלמיד הופסקו באמצע חודש, לא יינתן החזר של התשלום על אולו החודש
Close Menu