תוכנית המתמטיקאי הצעיר - מערכת שעות תשפ"ג

קורסי מקצה אביב תשפ"ג מסומנים בכתום.

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
יום שישי
יום שישי