fbpx

תרגול 2 אוליין

קבוצת תרגול של קורס 2 \ קורס 3 מתחילים \ דוכיפת \ נשר \ דרור. נועד לתלמידים שלומדים כרגע בקורסים אלה או למדו אותם בשנה שעברה.

דרישות קדם: קורס 2 \ דרור, קורס 3 מתחילים \ דוכיפת \ נשר, או כל חוג ברמה תואמת, אפשר גם במקביל

השיעורים מתקיימים אונליין בשתי הקבצות: ימי ראשון ב-19:00 וימי רביעי ב-15:00. הלימודים מתחילים בשבוע הראשון של יולי 2019 ויסתיימו בשבוע האחרון של אוגוסט 2019.

העלות החודשית – 200 ש"ח, לתלמים שלוקחים את התרגול במקביל לקורס המתאים, התרגול ניתן בחצי מחיר.

Close Menu