fbpx

לא, אין צורך בהרשמה לשלב א'. פשוט נכנסים ומבצעים את השאלון.

האולימפיאדה היא אישית. באופן חד משמעי אסור כל שיתוף פעולה בין המשתתפים. כמו כן, אסור לקבל עזרה ממורה\הורה\חברים\פורומים באינטרנט… התלמידים שיתפסו על רמאות, עבודותיהם יפסלו.

כן. תלמידי כיתות א' – ב' יעשו את השאלון של כיתות ג' – ד'.

לא, האולימפיאדה נועדה לתלמידי כיתות יסוד בלבד. לתלמידי כיתות גבוהות יותר יש מגוון אולימפיאדות אחרות.

בעקרון זה אפשרי, אבל שלב הגמר מתבצע רק בארץ + השנה נפתחת שלוחה בקליפורניה. אם נראה מספר רב של תלמידים שיעלו לגמר באזור נוסף בעולם, נשתדל לדאוג למוקד גם באזור זה, אבל אנחנו לא יכולים להתחייב לכך.

לא. השאלות בנויות כך שהן לא דורשות שום ידע מעבר לנלמד בבית הספר.

כן. אספנו כאן רשימה של מקורות בהם תוכלו להשתמש כדי להתכונן לתחרות.

שימוש במחשבון אסור בכל שלבי האולימפיאדה.

דבר ראשון, שלבי סינון נועדו אך ורק כדי לבוע האם כדאי לכם לבוא לשלב הגמר. הניקוד שלכם בשלבי סינון לא משפיע על המקום שלכם בתחרות. בנוסף, בדרך כלל קל מאוד לזהות רמאות בשלב א’, וזה יכול להית ממש לא נעים…

Close Menu