fbpx

האולימפיאדה היא אישית. באופן חד משמעי אסור כל שיתוף פעולה בין המשתתפים. כמו כן, אסור לקבל עזרה ממורה\הורה\חברים\פורומים באינטרנט… התלמידים שיתפסו על רמאות, עבודותיהם יפסלו.

כן. תלמידי כיתות א' – ב' יעשו את השאלון של כיתות ג' – ד'.

לא, האולימפיאדה נועדה לתלמידי כיתות יסוד בלבד. לתלמידי כיתות גבוהות יותר יש מגוון אולימפיאדות אחרות.

לא. השאלות בנויות כך שהן לא דורשות שום ידע מעבר לנלמד בבית הספר.

כן. אספנו כאן רשימה של מקורות בהם תוכלו להשתמש כדי להתכונן לתחרות.

שימוש במחשבון אסור בכל שלבי האולימפיאדה.

דבר ראשון, שלבי סינון נועדו אך ורק כדי לבוע האם כדאי לכם לבוא לשלב הגמר. הניקוד שלכם בשלבי סינון לא משפיע על המקום שלכם בתחרות. בנוסף, בדרך כלל קל מאוד לזהות רמאות בשלב א’, וזה יכול להית ממש לא נעים…

Close Menu