האולימפיאדה הארצית במתמטיקה לכיתות יסוד וחט"ב שנת תשפ"ג - ערעורים

הגשת הערעורים לשל אולימפיאדת תשפ"ג הסתיימה. 


הערעור מתבצע מול המתחרה ולא מול הורים\מורים\נציגים אחרים כלשהם בשום פנים ואופן.

הורי המתחרה רשאים להיות נוכחים בפגישת הערעור, אך חל איסור מוחלט להתערב במהלכו.

כאשר הערעור מתבצע בזום, על המתחרה להיות עם מצלמה פתוחה. במידה והורי המתחרה נמצאים יחד איתו, עליהם להיות בשדה הראיה של המצלמה.

הערעור הוא על שאלות ספציפיות ולא על העבודה באופן כללי. בעת הגשת בקשת ערעור, על מתתחרה לציין במפורש את מספרי השאלות עליהן ברצונו לערער.

לא ניתן לערער על marking scheme (כמה נקודות עולה חלק זה או אחר מהפתרון).

לפני ערעור, על המתחרה לקרוא ולהבין את הפתרונות הרשמיים.

דוגמאות לדברים שיכולים להשתנות כתוצאה מערעור:

  • אחת השאלות, או חלק ממנה, לא נבדק כלל 
  • ניקוד על אחת השאלות לא הוקלד נכון
  • בודק לא הבין שיקול זה או אחר שהמתחרה הביא, שיכול להיות חיוני לפתרון

דוגמאות לטענות שלא יקבלו התייחסות בערעור:

  • המתחרה לא מסכים על "הערכה כללית" של העבודה שלו
  • המתחרה חושב שחלק זה או אחר של הפתרון צריך לעלות כמות אחרת של נקודות (שימו לב – במקרה של אי וודאות, כלומר, אם לא ברור האם זה המצב או שהבודק פספס את החלק המתאים של הפתרון, עדיף כן לשאול את זה)
  • כל טענה בנוגע לשיטת הניקוד, סגנון או רמת הקושי של השאלות, פורמט האולימפיאדה בפני עצמו, וכו'
  • תקיפות אישיות כלפי צוות האולימפיאדה או מתחרים אחרים

קחו בחשבון שהניקוד המלא ניתן על פתרונות מלאים. תשובה סופית בלבד לשאלה בה נדרש פתרון מלא, יכולה להביא לפעמים רק חצי מהניקוד, ולפעמים יכולה גם לא להביא ניקוד כלל.

במקרה של התנהלות לא הולמת מצד המתחרה או נציגיו, הערעור יפסל. במקרים חריגים במיוחד, תיתכן אף פסילה מהתחרות או השלכות מחמירות אחרות.

יחד עם כל הכללים הנוקשים, ערעור יכול להיות הזדמנות מצויינת להבין לעומק את הקריטריוני הבדיקה ודרישות לכיתבת הוכחות לשאלות מתמטיות.