האולימפיאדה הארצית במתמטיקה לכיתות ג' - ו' שנת תשע"ח

בשנת תשע”ח האולימפיאדה התקיימה בשני שלבים. השלב הראשון התקיים דרך האינטרנט והשתתפו בו כ-500 תלמידים מכל רחבי הארץ. כ-100 מתוכם עלו לשלב הגמר שהתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-2 למאי 2018. טקס סיום התקיים במכון ויצמן למדע בתאריך 5.06.2018.