fbpx

מערכת שעות תשפ"א

הקורסים מחולקים על פי גילים ורמות.

לאור המצב האפידמולוגי הלא יציב, בשלב זה כל הפעילות מתבצעת אונליין.

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
חמישי
חמישי
קורס דוכיפת ב
16:00 - 16:50

קורס דוכיפת - מקצה נובמבר. קורס שנה א' לתלמידי כיתות ד-ו הלימודים יתחילו בסוף נובמבר 2020 ויסתיימו בסוף אוגוסט 2021 העלות החודשית: 200 ש' קבלה בהתאם למבחן כניסה

תרגול נשר
17:00 - 17:50

תרגול נשר
17:00 - 17:50

קורס דוכיפת ג
17:30 - 18:20

קורס דוב קוטב
18:00 - 20:00
קורס במדעי מחשב

מדעי מחשב - הקבוצה המתקדמת scipio@israelmath.com

תרגול עורב
18:00 - 18:50

קבוצת תרגול לקורס עורב.
הקבוצה מומלצת לתלמידי קורס עורב, בוגרי קורס עורב ותלמידים נוספים בעלי רקע תואם
הקבלה לקבוצה לפי מבחן
העלות החודשית: 200 ש"ח, תינתן הנחה של 50% על התרגול אם לוקחים במקביל לקורס

תרגול ינשוף
19:00 - 19:55

קבוצת תרגול לקורס ינשוף.
הקבוצה מומלצת לתלמידי קורס ינשוף, בוגרי קורס ינשוף ותלמידים נוספים בעלי רקע תואם
הקבלה לקבוצה לפי מבחן
העלות החודשית: 200 ש"ח, תינתן הנחה של 50% על התרגול אם לוקחים במקביל לקורס

רביעי
רביעי
קורס דרור ב
16:00 - 16:45

קורס דרור - מקצה נובמבר. קורס שנה א' לתלמידי כיתות ג-ה הלימודים יתחילו בסוף נובמבר 2020 ויסתיימו בסוף אוגוסט 2021 העלות החודשית: 200 ש' קבלה בהתאם למבחן כניסה

קורס גריזלי מקצה ב
17:00 - 19:00
קורס במדעי מחשב

תרגול דרור
17:00 - 17:50

תרגול דוכיפת
18:00 - 18:50

קורס ינשוף
19:00 - 19:55

קורס מתקדם
ישובצו לקורס בוגרים מצטיינים של קורסים עורב ונשר ותלמידים נוספים בעלי רקע תואם. מומלץ מאוד לקחת את התרגול במקביל.
הקבלה לקורס לפי מבחן
העלות החודשית: 200 ש"ח

ראשון
ראשון
קורס דוכיפת
16:30 - 17:20

קורס עורב
17:30 - 18:20

קורס ממשיכים
ישובצו לקורס בוגרים מצטיינים של קורסי דרור ודוכיפת ותלמידים נוספים בעלי רקע תואם. מומלץ מאוד לקחת את התרגול במקביל.
הקבלה לקורס לפי מבחן
העלות החודשית: 200 ש"ח

קורס נשר ג
18:30 - 19:20

קבוצת חרמון
18:30 - 20:00
קבוצה אולימפית

Close Menu