fbpx

קבוצת נשר אונליין, מקצה אביב - קיץ תש"פ

חוג מתמטיקה לתלמידי כיתות ו' – ז' אונליין. במקרים מיוחדים נקבל גם תלמידי כיתה ה' בעלי יכולות מתמטיות יוצאות דופן (מותנה בביצוע מבחן כניסה \ אבחון תואם).

בחוג זה נלמד לפתור שאלות מתמטיות לא שגרתיות, נחזק את מיומנויות החשיבה ונגע במספר נושאים מתמטיים שאינם חלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית: לוגיקה, תורת המספרים ועוד.

דרישות קדם: שליטה מצויינת בחומר הבית ספרי עד כיתה ו' כולל, מוטיבציה, עניין, נכונות להשקיע. 

החוג יתחיל ב-12 באפריל 2020 וצפוי להסתיים לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א.

השיעורים יתקיימו בימי ראשון בשעה 17:30, משך השיעור 50 דקות. השיעורים דרך zoom.

המורה: מריה גרינגלז.
העלות החודשית – 200 ש"ח.

Close Menu