fbpx

קבוצת נשר אונליין

חוג מתמטיקה לתלמידי כיתות ו' – ז' אונליין.

בחוג זה לומדים לפתור שאלות מתמטיות לא שגרתיות ומחזקים את מיומנויות החשיבה, תוך כדי נגיעה במספר נושאים מתמטיים שאינם חלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית: לוגיקה, תורת המספרים ועוד.

תנאיי קבלה להצטרפות באמצע שנה: ביצוע מבחן רמה \ אבחון תואם, מוטיבציה, עניין, נכונות להשקיע. למעוניינים להצטרף, יש לשקול הצטרפות לקבוצה התואמת שמתחילה כעת (אין צורך במבחן כניסה\אבחון).

החוג התחיל בספטמבר 2019 וצפוי להסתיים ביוני 2020.

השיעורים מתקיימים בימי שני בשעה 19:00, משך השיעור 55 דקות.

השיעורים מתקיימים אונליין במערכת שנקראת zoom. 

המורה: מריה גרינגלז.
העלות החודשית – 200 ש"ח.

Close Menu