fbpx

קבוצת דוכיפת - רחובות

חוג מתמטיקה לתלמידי כיתות ד' – ה' במרכז קהילתי חוויות שוויץ המדע ברחובות. 

בחוג זה נלמד לפתור שאלות מתמטיות לא שגרתיות, נחזק את מיומנויות החשיבה ונגע במספר נושאים במתמטיקה שאינם חלק מתוכנית הלימודים בבית הספר: לוגיקה, תורת המספרים ועוד.

דרישות קדם: שליטה בחומר הנלמד בבית הספר לפי תכנית הלימודים של כיתה ד', מוטיבציה, עניין, נכונות להשקיע.

החוג יתחיל בשבוע השני לספטבמר 2019 ויסתיים ביוני 2020.

השיעורים יתקיימו בימי ראשון בשעה 17:00, משך השיעור שעה. המיקום: מרכז קהילתי חוויות שוויץ המדע. התכובת: חיים סירני 52, רחובות.

המרצה: מיכאל רוזנברג
העלות החודשית – 209 ש"ח.

Close Menu