יום מתמטיקה מרוכז קיץ תשע"ט

יום מתמטיקה התקיים ב-31.07.2019 במכון ויצמן למדע. השתתפו בו כ-60 תלמידי כיתות ב' – ז'. התלמידים היו מחולקים ל-3 קבוצות בהתאם לרמה. ההשתתפות לא הייתה כרוכה בתשלום. 

חומרים מהיום המרוכז