fbpx

כאן מערכת שעות לקיץ תשע"ט. החוגים מחולקים על פי גילים ורמות. בקיץ יש לנו רק חוגי אונליין.

 מציאת החוג המתאים במערכת החוגים - ניתן לסנן את החוגים בתוך המערכת לפי כיתה. לפרטים על כל חוג, לחצו על המשבצת המתאימה בטבלה.

סינון לפי כיתה
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
Close Menu